Kraamverlof voor de partner

Ook partners hebben recht op kraamverlof. Nu is het nog zo dat de partner recht heeft op 2 dagen kraamverlof en daarna nog 3 dagen ouderschapsverlof. In je cao kunnen afwijkende regels gelden.


Het kabinet wil dit verlof uitbreiden om beide jonge ouders de kans te geven te wennen aan de nieuwe situatie. Het wordt de bedoeling dat het kraamverlof uitgebreid wordt naar 5 dagen met doorbetaling van je loon. Aanvullend heeft de partner recht op 5 weken verlof, op te nemen in de eerste 6 maanden na de geboorte.

Tijdens deze 5 weken verlof ontvang je een uitkering van het UWV en die bedraagt 70% van het dagloon. Waarschijnlijk gaat het verlof van 5 dagen in op 1 januari 2019 en het aanvullende verlof waarschijnlijk op 1 juli 2020. Lees hierover meer op https://www.rijksoverheid.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *